Gastspreker

Profilering, stigmatisering, uitsluiting en vervolging zijn niet bij de Tweede Wereldoorlog gestopt


Met de ontdekking van zijn identiteit werd Josua Ossendrijver letterlijk en figuurlijk een ander mens. Hij ging voortaan niet langer met zijn geboortenaam door het leven als Klaas Slegt, maar als Josua Ossendrijver. De laatste restanten van zijn depressie en suïcidale gevoelens verdwenen en hij kreeg weer zin in het leven. Maar daarnaast kreeg het leven ook zin. Zijn houding naar mens en maatschappij veranderde niet, maar verdiepte wel bij de wetenschap wie hij was en wat zijn familie was aangedaan. Tegelijkertijd was het om zich heen kijkend, alsof de wereld weinig had geleerd van de geschiedenis.

‘Wie het kind heeft, heeft de toekomst’, wist hij als onderwijsman. Hij meldde zich aan bij het Steunpunt Gastsprekers WOII-heden van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Sinds 2014 bezoekt hij o.a. scholen om gastlessen te geven met zijn oorlogsverhaal als uitgangspunt.

De opbouw van zijn lessen is op alle scholen, van basisschool groep 8 tot universiteit, dezelfde. Josua Ossendrijver neemt in het eerste deel van zijn les zijn toehoorders mee aan de hand van David († 8-4-1944, Auschwitz). Door Davids ogen wordt zijn leven getoond van crisisjaren, bombardement op Rotterdam, anti-Joodse maatregelen, onderduik en transport naar Auschwitz. Dan pas blijkt dat het broertje dat tijdens een inval van de Duitsers op het onderduikadres is geboren Josua Ossendrijver is. Het tweede deel van de les dat daarna volgt, acht Josua Ossendrijver veel belangrijker dan zijn levensverhaal.

Dat tweede deel begint met de stelling dat de oorlog niet begon met gaskamers, maar al vele jaren voor er zelfs maar een schot was gelost. De holocaust begon toen politieke leiders mensen begonnen te verdelen in wij en zij. In superieure en inferieure mensen. Dat mensen die niet voldeden aan het Arische ideaal werden getreiterd en uitgesloten. Josua Ossendrijver laat zien dat het nog steeds overal ter wereld gebeurt met mensen die op welke manier dan ook anders zijn. Zelfs vlakbij: bij hen in de straat en in de klas. Met dezelfde 'spelers'. De leider (pester), de meelopers, een klein groepje dat in verzet komt en een heel grote groep die de andere kant opkijkt. Daarna daagt hij ze uit: ‘Waar sta jij?’ En hij geeft ze die vraag mee voor de rest van hun leven.

Zonder uitzondering zijn in de loop der jaren de gastlessen van Josua Ossendrijver bij leerlingen en studenten heel positief ontvangen. Ademloos hangen ze een uur aan zijn lippen. Van reformatorische scholen tot islamitisch onderwijs. Van basisschool tot universiteit. Van ‘witte’ scholen in de Hoeksche Waard tot multiculturele scholen in de Rotterdamse binnenstad.

Er kwam ooit een verzoek van een verpleeghuis zijn les aan de bewoners te tonen. Boven verwachting hingen ook daar de toehoorders een uur lang aan zijn lippen. Ademloos, net als op de scholen. Sindsdien laat hij zijn gastles op verzoek ook zien aan kerkenraden, op bibliotheken, Rotary- en Lionsclubs, etc. En dat is goed, want zoals Josua Ossendrijver zegt: Het verhaal moet verteld blijven worden. En daarmee doelt hij niet primair op zijn persoonlijke levensverhaal.

Naast gastlessen wordt Josua Ossendrijver ook gevraagd voor lezingen en toespraken.


LSG
LSG
scan270
scan270Spieringshoek affiche
Spieringshoek affiche
Bibliotheek Makkum
Bibliotheek Makkum
Les aan een basisschool in de Sjoel te Brielle
Les aan een basisschool in de Sjoel te Brielle
Basisschool de Pijler bij het Joods Kindermonument
Basisschool de Pijler bij het Joods Kindermonument
Opening Vredesweek Thmas More PABO te Rotterdam
Opening Vredesweek Thmas More PABO te Rotterdam
Groep 8 bs de Rozenhorst te Rozenburg
Groep 8 bs de Rozenhorst te Rozenburg
Les in het Islamunda-theater aan vmbo de Palmentuin (Rotterdam)
Les in het Islamunda-theater aan vmbo de Palmentuin (Rotterdam)
ISK de Hef (Rotterdam)
ISK de Hef (Rotterdam)
Dodenherdenking 2019 (Hellevoetsluis)
Dodenherdenking 2019 (Hellevoetsluis)
Lezing Synagoge Sliedrecht
Lezing Synagoge Sliedrecht
Open Joodse Huizen Rotterdam in het voormalig huis van de familie Ossendrijver
Open Joodse Huizen Rotterdam in het voormalig huis van de familie Ossendrijver
Artikel n.a.v. een optreden in Theater van Middelharnis
Artikel n.a.v. een optreden in Theater van Middelharnis
Grote opkomst bij de 'gastles' in de Bibliotheek van Makkum
Grote opkomst bij de 'gastles' in de Bibliotheek van Makkum
Waalre, Senioren Vereniging
Waalre, Senioren Vereniging
Petrakerk te Heinenoord. Les aan diverse groepen 8 uit de omgeving van Heinenoord
Petrakerk te Heinenoord. Les aan diverse groepen 8 uit de omgeving van Heinenoord


 


 

 

 
 
 
Info